top of page

Alçak Gerilim Elektrik Projeleri

Bilgisayar ortamında hazırlanan proje hesaplarıyla en ideal sitemi kuruyoruz.

       Zaman hepimiz için çok kıymetli. Özdoğanlar Elektrik olarak belirttiğimiz gün ve saatte ürünlerinizi teslim eder, siz ürünleri kullanırken bizde yeni işimize odaklanmış oluruz.

Busbar

Dağıtım Sistemi

busbar-main_edited.jpg

  Elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınmasında modüler bir sistem olan busbar sistemleri, kablolu sistemlere göre önemli avantajlara sahiptir. Yüksek performans, yangına dayanım, hızlı montaj, düşük maliyet gibi birçok artılarıyla ön plana çıkan bu sistemlerin genel özelliklerini ve sağladığı tüm avantajları içeriğimizde bulabilirsiniz.

 Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içerisinde, standartlara uygun olarak alüminyum ya da bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve ortamları ile birleşmesinden oluşur.

UPS Tesisatları ve Bina Otomasyonu

ups-tesisatlari-ve-bina-otomasyonu_edite

  Kesintisiz güç kaynakları (Uninterruptible Power Supply – UPS), elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri hem şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler, harmonikler gibi gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara denir. Kesintisiz güç kaynakları, elektrik enerjisi ile beslenen sistemlere karşı iki görevi vardır. Birincisi sistemi olumsuz şebeke koşullarına karşı korumaktır. Diğeri ise enerji kesintisizi sırasında bünyesinde depoladığı enerjiyi bir süreliğine sisteme aktararak sistemdeki acil işlemleri tamamlamak adına kullancıya zaman sağlamaktır. Kısacası elektriksel sistemleri besleyerek, şebekedeki anormal durumları düzelterek sisteme temiz ve kaliteli enerji aktarımı yapan cihazlardır.

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

yildirimdan-korunma-ve-topraklama.jpg

 Tesislerde olası yıldırım oluşumlarının zararlarından korunmak için iki tür korumaya ihtiyaç vardır, birincisi yıldırımın ilk etkilerinden korunmak için dış yıldırımlıklar ve ikincisi tesise veya yakınlarına düşen yıldırımların elektrik hatlarında oluşturacağı etkilerden korunmak için iç yıldırımlıklar.
 Paratoner sistemi; kontrolsüz yıldırım düşmelerine karşı havayı iyonlaştırarak yıldırımın kendi üzerlerinden toprağa iletilmesini sağlayan, “belli bir çapta” koruma yapabilen sistemlerdir. Koruma çap aralığı; korunacak yapının fiziksel özellikleri, kullanım amacı ve bulunduğu coğrafyanın koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Topraklama Sistemi; bir yapının temelini oluşturur ve devreye girdiği noktada hayati önem taşır. Topraklamanın bulunmadığı ya da kusurlu bulunduğu bir tesiste üretim kaybından başlayarak yangın çıkması ve can kaybı yaşanmasına kadar birçok riskle karşı karşıya kalmak mümkündür. Günümüzde son derece hassas bir yere sahip bu konu, Türkiye’de “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” baz alınarak planlanmaktadır.

Dağıtım, MCC ve Kompanzasyon Panoları

Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%2C%20MCC%20ve%20K

  Endüstriyel amaçlı sistemlerde motor gücünün hareketi ile işlerlik kazanan sistemlerin yoğun olduğu tüm alanlarda, uzaktan veya yakından kontrolünün sağlanabildiği sistemlere destek veren panolardır.

 MCC panelleri, proje tasarımından son kontrolüne kadar geçen süreçte, doğru yol verici, doğru koruma ve kontrol ekipmanlarının seçimi halinde en iyi performansı verebilir. Diğer panel yapılarına göre, daha çok Mühendislik gerektiren bu tip sistemlerde, tecrübe ve bilgi birikimimiz ile sunduğumuz komple çözümlerimiz, işletme güvenliği ve yatırım verimliliği gibi önemli kriterleri son kullanıcı yararına gerçekleştirme adına, işimizin özünü oluşturmaktadır.

Aydınlatma-İklimlendirme Otomasyonu

aydinlatma-iklimlendirme-otomasyonu.jpg

 İklimlendirme sistemleri otomasyonu, bulunduğunuz ortamın dört mevsim ideal bir yaşam alanı olması için önemli bir sistemdir. Fuel oil, sıvı, katı veya gaz yakıtlı kalorifer sistemleri ve klima sistemleri, yerden ısıtma ve termal sistemler 7/24 izlenip kontrol edilebilir. Bina otomasyon sistemi ile tamamen uyumlu olup ister kablolu, ister kablosuz olarak entegre edilmektedir. Isıtma/soğutma sistemleri tek dokunuş ile açılıp kapanabilir, istenilen ortamın sıcaklığı tablet, telefon veya bilgisayar aracılığı ile her yerden rahatlıkla ayarlanır. Önceden hazırlanmış senaryolar aracılığı ile günün belirli saatlerinde ısıtma/soğutma sistemi, dış ortam sıcaklığını da göz önünde bulundurarak iç ortam ısıtma/soğutmasını en verimli şekilde koordine eder.

SCADA ve Enerji İzleme Otomasyonu

scada-ve-enerji-izleme-otomasyonu.jpg

 Günümüzde enerji tüketimini kontrol altında tutmak zorunlu hale gelmiştir. Enerji otomasyonlarının temel amacı mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak, riskleri ve kayıpları en aza indirmektir. Enerji otomasyonu ile temel olarak; enerji tüketim noktalarının tespiti sayesinde enerji tasarrufu, enerji maliyetlerinin hesaplanması, enerji devamlılığının sağlanması ve raporlanması, oluşabilecek arızaların zamanında tespiti ve vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı sağlanmaktadır.
 Otomasyon sistemi ile kontrol altında tutulan ve izlenen bir elektrik dağıtım sisteminin tüketiciye sağladığı en büyük kazanç; mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırmasıdır. Bunun yanında enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı kontrol edilebilir ve sistemdeki donanımların arıza durumları otomasyon sistemi üzerinden izlendiğinden hızlı müdahale etme imkanı sağlanır.

 Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü tüm noktaların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu yazılımın genel ismi SCADA/HMI ( Supervisory Control and Data Acquisition /Human Machine Interface )'dır. Bu program PLC ile sürekli haberleşme içindedir. PLC-SCADA/HMI arasındaki haberleşmedeki tüm veriler, ihtiyaca göre veriler belirlenen sekansta tazelenirler.

Kablo

Taşıma Sistemi

Kablo Taşıma Sistemi.jpg

    Taşıma Sistemleri, yapıların enerji dağıtımı ve haberleşme için kullanılan kablo tesisatlarının güvenilir bir şekilde taşınmasını, desteklenmesini ve sabitlenmesini sağlar. Zengin aksesuar ve taşıma sistemleriyle duvar, tavan, çatı ve yere kolayca montajlanabilir.

  Elektrik kablolarının devre bütünlüğünü korumak için gerekli olan yangın donanımını sağlar.

Aydınlatma

Armatür Tesisatları

Ayd%C3%84%C2%B1nlatma_Armat%C3%83%C2%BCr

   Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. Çünkü yol aydınlatması deyince, oto yollar, ekspres yollar, çevre yolları, şehir içi ana trafik yolları, şehir içi trafik yolları, cadde ve sokaklar, bağlantı yolları, kavşaklar, meydanlar vb. yerlerin sabit yol aydınlatma tesisleriyle aydınlatılması anlaşılır. Yol aydınlatmasının amacı, sürücülerin güvende seyahat etmelerini sağlamak ve yayaların görünürlüğünü artırarak onların da güvenini sağlamaktır. Bunu sağlamak için iyi görme koşullarının oluşturulması gereklidir. Yol aydınlatması yapılırken sürücünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, görme koşulları iyileştirilmelidir. Yol aydınlatma hesaplarında, yolun ortalama parıltısı (L0), ortalama düzgünlük (U0), boyuna düzgünlük (U1), bağıl eşik artışı (TI) ve çevreleme oranı (SR) önemli parametrelerdir. Yol aydınlatmasında kamaşma da son derece önemlidir. Çünkü aydınlatma armatüründen gelen direkt kamaşma, görsel performansta kayıplar oluşmasına sebep olur. Kamaşma, yol üzerindeki tehlikeli cisimlerin görülebilirliğini azaltacaktır.Yapılan bazı çalışmalarda aydınlatmanın zayıf olduğu yerlerde, iyileştirme yapıldığında kazaların %30-35 oranında azaldığı görülmüştür.

Jeneratör

Sistemi

jenerator-sistemleri.jpg

 Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir makinedir. Yanmalı motor, buhar motoru, bir türbinden düşen su veya bir elektrik motoru veya bu tür herhangi bir mekanizma, mekanik bir enerji kaynağı olabilir. Genellikle, bu enerji, jeneratörün rotoru olarak da adlandırılan dönen bir şafttan elde edilir. Üretilen elektrik enerjisi, ticari teşkillerde, endüstride ve evlerde kullanılabilir.

 Jeneratör sistemleri her alana farklı boyutlarda konumlandırılmaktadır. Kısa ve uzun süreli elektrik kesintilerinde saniyeler içinde devreye girerek bulunduğu ortama ve diğer ortamlara elektrik enerjisi sağlamaktadır.

bottom of page