top of page

Orta Gerilim Elektrik Projeleri

Bilgisayar ortamında hazırlanan proje hesaplarıyla en ideal sitemi kuruyoruz.

       Zaman hepimiz için çok kıymetli. Özdoğanlar Elektrik olarak belirttiğimiz gün ve saatte ürünlerinizi teslim eder, siz ürünleri kullanırken bizde yeni işimize odaklanmış oluruz.

O.G. Enerji

Temini & Dağıtımı

o-g-enerji-temini-dagitimi.jpg

  Orta gerilim dağıtım çözümleri kapsamında gerilim seviyesi 1kV’dan 52 kV’a kadar olan enerji dağıtım sistemlerinde ihtiyaca uygun çözümler üretmekteyiz. Yeni Trafo tesisi veya güç arttırımı için ilk aşama ihtiyaç olan güçü hesaplayarak trafo gücüne karar verilir. Daha sonra enerji müsade belgesi müracatı yapılmalıdır. Enerji müsade belgesindeki şarta göre orta gerlim projesi çizilir ve onay için yetkili kuruma verilir.

   Trafo ve koruma ekipmanlarının kapalı bir alan içinde bulunması gerilim malzemelerinin insan ve canlı temasını engeller. Hava şartlarına bağlı olmadan gerekli kontroller yapılabilir. Hava şartlarına bağlı olarak elektrik kesintileri en az düzeyde olur. Şehir içindeki trafo merkezleri hava hattı ve ayrıca yeraltı kabloları ile dağıtım yapabilme olanağı mevcuttur.

Enerji Müsaade Belgesi

Temini

enerji-musaade-belgesi-temini.jpg

 Enerji Müsaadesi alınması ve Trafo Merkezinin kurulumu için gerekli adımlar;
• Öncelikle tesis için elektrik iç tesisat projesinin çizilmesi gerekmektedir. Bu proje ile enerji müsaadesi için talep edilecek güç saptanmış olmaktadır.
• Daha sonra ilçe ya da bölge işletme müdürlüğüne projemizi sunup, enerji müsaadesi için başvuru yapılmaktadır.
• Çıkan enerji müsaadesi evrakında enerjinin hangi hattan ne şekilde alınacağı ve nasıl bir hücre kombinasyonu tesis edileceği konusunda bilgi edinilmektedir.
• Elde edilen bilgiler doğrultusunda O.G. trafo projesi çizilir ve elektrik dağıtım şirketi onayına sunulur.
• Dağıtım şirketi tarafından onaylandıktan sonra projeye uygun malzeme (beton köşk, hücre, kablo, pano v.s.) tedariki yapılıp saha montajı yapılmaktadır.

Transformatör & O.G.

Temini ve Tesisat İşleri

transformator-og-tesisat-isleri.jpg

 Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine aktarılmasında büyük rol oynayan transformatör merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir.

Orta gerilim akım trafoları, güç trafolarının orta gerilim tarafından ölçtükleri akımları 5 amperlik sekonder akımlara indirir. Sekonder tarafı akımları koruma rölelerine iletirler. Röleler bu akımları kontrol ederek trafoya gelebilecek arızaları önceden tespit eder ve trafoyu devre dışı bırakır. Akım trafolarının yanlış bağlanması, koruma sistemlerinde yanlış açma sinyallerine neden olabilmektedir. Bu da gereksiz yere tesisinizi enerjisiz kalmasına neden olabilir. Akım trafolarına yapılacak testlerde bu tür yanlışlıklar tespit edilebilir.

Test ve Devreye

Alma İşleri

test-ve-devreye-alma-isleri.jpg

Test ve devreye alma bir projenin hayata geçirilmesinde son nokta olup tüm ekipmanların enerjilendirme öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır.

Saha testleri ile başlayan ve enerjilemeye kadar olan bu süreçte, büyük kalibreli primer ve sekonder test cihazlarımız, sertifikalı mühendis ve teknisyenlerimizle hizmet vermekteyiz. İşletmelerinizde, yüksek gerilim anahtarlama elemanları, yüksek gerilim sekonder sistemleri, transformatörler işletme içindeki sorumluluğu için elektrik mühendisi bulundurulması veya dışarıdan hizmet alınması yönetmeliklerimiz gereği mecburidir. Bu sorumluluğun bilinci doğrultusunda bünyemizde oluşturulan ve bu sorumluluk duygusu ile eğitilen personellerimizce düzenli ve periyodik olarak teknolojik cihazlarla fiziki kontrol, topraklama ölçümleri, termal ölçümleri ve bu ölçümlerin raporlanması hizmetleri vermekteyiz.

bottom of page